Nếu không gửi trong ngày mai Tất cả giấy tờ đã mất công làm trước đó Sẽ hết hạn Phải làm lại từ đầu Tốn công tốn sức Tốn tiền Bạn có biết cả ngày tôi lang thang khổ sở thế nào không Chỉ vì sai sót của bạn Mà bao nhiêu công sức đều bỏ đi
Completed
Request
Original Text
Nếu không gửi trong ngày mai
Tất cả giấy tờ đã mất công làm trước đó
Sẽ hết hạn
Phải làm lại từ đầu
Tốn công tốn sức
Tốn tiền
Bạn có biết cả ngày tôi lang thang khổ sở thế nào không
Chỉ vì sai sót của bạn
Mà bao nhiêu công sức đều bỏ đi
Translation (3)
saigon
·
5 months ago
만약 내일중으로 보내지 않으면
그동안 힘들여서 했던 모든 서류는 유효기간이 지나고 처음부터 다시 해야 해요.
돈이 들고 노력도 들고 힘도 들어요.
당신은 내가 하루 종일 얼마나 힘들게 돌아다녔는지 알고 있나요?
단지 당신의 실수 때문에 모든 노력이 다 헛수고가 돼요.
SinAngle
·
5 months ago
내일까지 안보내면 
모든 만들었던 서류를 만기가 되겠어요. 
처음부터 다시 해야 해요. 
노고하고 돈이 많이 들어요. 
저는 하루 동안 얼마나 힘들다고 알아요?
당신의 실수가 때문에요. 
얼마나 노력했지만 다 버렸어요.
nguyenanh1015
·
5 months ago
나일에 안 보내면
그 전에 모든 한 서류는 만료할 거예요
처음부터 다시 해야 해요
힘들고 돈이 들어요
당신은 제가 하루 종일 갔다 오는게 얼마나 힘든지 알아요? 
당신의 실수 때문에 노력이 모두 무너졌어요
0
العربية 中文(简体) 中文(繁體) Čeština Nederlands English français Deutsch हिन्दी, हिंदी Indonesia Italiano 日本語 한국어 Melayu Polski Português Русский Español Kiswahili Svenska Tagalog ภาษาไทย Türkçe Tiếng Việt