đó là tùy anh em không níu kéo anh nữa muốn gặp chứ tùy anh thôi
  • jdj4891
  • Text(77 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 150 P
Completed
Request
Original Text
đó là tùy anh em không níu kéo anh nữa
muốn gặp chứ 
tùy anh thôi
Translation (1)
그것은 당신에게 달렸어요. 저는 당신을 붙잡지 않아요.
만나고 싶어요.
당신에게 달렸어요.
0
العربية 中文(简体) 中文(繁體) Čeština Nederlands English suomi Français Deutsch हिन्दी, हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu Polski Português Русский Español Kiswahili Svenska Tagalog ไทย Türkçe Tiếng Việt