Mày nói chuyện bớt mất dạy đi nha, mày đang nói chuyện với ai mà này xưng mày tao với tao? Nếu cảm thấy không nói chuyện được nữa, thì mày lo làm giấy ly hôn chấm dứt đi. Con mày tao nuôi, tao không cần loại như mày, mất dạy
Completed
Request
Original Text
Mày nói chuyện bớt mất dạy đi nha, mày đang nói chuyện với ai mà này xưng mày tao với tao? Nếu cảm thấy không nói chuyện được nữa, thì mày lo làm giấy ly hôn chấm dứt đi. Con mày tao nuôi, tao không cần loại như mày, mất dạy
Translation (1)
좀 싸가지 없게 말하지마. 네가 누구와 이야기 하는데 나에게 호칭을 나, 너로 쓰는거야? 더 이상 이야기를 할 수 없을 것 같으면 니가 이혼 서류를 해서 끝내도록 해. 네 아니는 내가 키울거야. 너같은 놈은 싸가지가 없어.
0
العربية 中文(简体) 中文(繁體) Čeština Nederlands English suomi français Deutsch हिन्दी, हिंदी Indonesia Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu Polski Português Русский Español Kiswahili Svenska Tagalog ภาษาไทย Türkçe Tiếng Việt