Win nay có chuyện gì vui không nè
  • Dalc
  • 5 days ago
  • Text(33 characters)
  • Vietnamese English
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Win nay có chuyện gì vui không nè
Translation (1)
jyslovengoc
·
5 days ago
what make you unhappy?
0