Ngày hôm nay anh cũng vất vả rồi
  • dkan42
  • 4 days ago
  • Text(32 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Ngày hôm nay anh cũng vất vả rồi
Translation (1)
angelwon512
·
4 days ago
오늘도 수고했어요.
0