Anh ság đi nhé A nhớ ăn ság rồi hả làm a nha
  • dntls05
  • 4 days ago
  • Text(47 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Anh ság đi nhé

A nhớ ăn ság rồi hả làm a nha
Translation (1)
saigon
·
4 days ago
아침 식사하세요.
꼭 아침을 먹고 출근하도록 하세요.
0