Flitto Ranking 
15-10-04~15-10-10

Your ranking is updated weekly based on your total of translations and comments. Raise your ranking by making translations or leaving comments!

真心庆祝韩中建交23周年!快来领取福利吧!~ 转发 @韩雅ANYA: #中韩建交23周年·福利贴#还得来点实在的![拜拜][拜拜]这次和@李多海 一起发红包够实在吧!据说颜值高的已经抢到留言了,颜值低的还在犹豫[抱抱][抱抱],戳→http://t.cn/RLk2qog
gerrand1892 ★☆☆☆☆
2 months ago
không thể ngừng ăn cả ngày! thất cả nhân viên đã cố gắng khuyên tôi ngừng lại. tôi luôn ăn rất nhiều khi tôi đến trung quốc.tại sao?
gerrand1892 ★☆☆☆☆
2 months ago
sẵn sàng để vui vẻ ! giờ hướng tới trung quốc
gerrand1892 ★☆☆☆☆
2 months ago
đã đến chợ với giáo viên cắm hoa vào buổi sáng! đã mua một bó hoa lớn về nhà, ngôi nhà đột nhiên bừng sáng
#反手摸到肚脐身材好#听说最近在中国很流行..是吗? ㅋㅋ 我不会太丑吧? 听说只要摸到肚脐就是成功了...虽然我的样子看起来有点可怕..ㅋㅋ不管怎么样成功! 胜利的V^^"✌
美食第二发!!请朋友来尝尝我做小吃的手艺! 辣炒年糕、鱼糕汤,还有油炸虾!连塔塔酱也都是我亲手做的哦!没有一样是买现成的!谢谢大家吃得这么开心!